اختر شمال
واحدها | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags واحدها

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: واحدها

گزارش يک جلسه توجيهي در اتحاديه

سه نفر از اعضاي هيئت مديره اتحاديه چاپخانه‌داران تهران به پرسش‌هاي متنوع اعضاي اتحاديه پاسخ دادند. گزارش خبرنگار صنعت چاپ را در‌باره اين جلسه پرسش و پاسخ دريافت مي‌کنيد. ماه گذشته يک نشست صنفي در غالب پرسش و پاسخ با رياست اتحاديه چاپخانه‌داران تهران و هيئت مديره مربوطه راجع به عملکرد اتحاديه در دوسال اخير […]