اختر شمال
ویژه نامه خراسان رضوی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags ویژه نامه خراسان رضوی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: ویژه نامه خراسان رضوی

کاش میوه‌های درخت دوستی را در خانواده چاپ می‌چیدیم!

نهادهای صنفی صنعت چاپ در تهران، از پرتنش‌ترین واحدهای صنفی در کشور به شمار می‌روند. پس از یک سال و اندی کشاکش بر سر نتایج انتخابات هیأت مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران و تعیین رئیس آن، نوبت به زورآزمایی اتحادیه چاپخانه‌داران و لیتوگرافان رسید، ابتدا بر سر تصاحب واحدهای چاپ دیجیتال و بعد کل صنفی به نام […]