اختر شمال
پاداش کارکنان | ماهنامه صنعت چاپ
سه شنبه ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags پاداش کارکنان

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: پاداش کارکنان

معضل پاداش کارکنان

در آخرين بخش از سلسله مقالات تجربه‌هاي آقاي سرپرست، موضوع پاداش و جايزه براي کارکناني که سيستم آنها را مستحق تشويق مي‌داند مورد بررسي قرار مي‌گيرد و دقايق و جزئيات رفتاري در موضوع پاداش مورد بررسي قرار گرفته است. آيا بايد به افراد براي انجام وظايف‌شان پاداش داد؟ آيا براي انجام ندادن بايد جريمه کرد؟ […]