اختر شمال
پیشرانه | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags پیشرانه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: پیشرانه

پيشرانه سازماندهي

در اين بخش از تجربه‌هاي آقاي سرپرست در زمينه چگونگي پاداش دادن و تشويق کارکنان و همچنين برخي نکته‌هاي سازماندهي کار آگاه مي‌شويم. علاوه‌ بر اعطاي پاداش براي دستيابي به هدف‌ها، استراتژي‌هاي ديگري نيز براي تبديل نمايش‌دهندگان کار به عاملان توليد به شرح ذيل وجود دارد: ۱- اطمينان حاصل کنيد که افراد مناسب را در […]

پيشرانه سازماندهي

در اين بخش از تجربه‌هاي آقاي سرپرست در زمينه چگونگي پاداش دادن و تشويق کارکنان و همچنين برخي نکته‌هاي سازماندهي کار آگاه مي‌شويم. علاوه‌ بر اعطاي پاداش براي دستيابي به هدف‌ها، استراتژي‌هاي ديگري نيز براي تبديل نمايش‌دهندگان کار به عاملان توليد به شرح ذيل وجود دارد: ۱- اطمينان حاصل کنيد که افراد مناسب را در […]