اختر شمال
چاپخانه دار | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپخانه دار

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپخانه دار

اعترافات چاپخانه‌دار پير

-تو ديگر پير شده‌اي. واقعا پير شده‌اي. مثل خودم. ستون فقراتت صدا مي‌دهد. درست مثل مفصل‌هاي خشک و بي جان من. اين را گفت و بلند شد. چند قدم راه رفت و آن‌طرف‌تر روي صندلي پوسيده که سال‌ها از عمرش مي‌گذشت روبه‌رويش نشست. کمي خم شد. آرنج‌هايش را روي ران گذاشت و دستانش را زير […]