اختر شمال
چاپخانه فرارنگ آریا | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپخانه فرارنگ آریا

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپخانه فرارنگ آریا

آماده مشارکت در طرح اشتراک هایدلبرگ هستم

محمود پیشعلی مدیر چاپخانه فرارنگ‌آریا از داوطلبان مشارکت در طرح اشتراک هایدلبرگ است، البته ملاحظاتی را هم درنظر دارد. او می‌گوید: « کشور ما مثل هیچ‌جا نیست، بنابراین جای تعجب ندارد که در برابر شرایط جدیدی که هایدلبرگ تحت‌عنوان اشتراک به چاپخانه‌ها پیشنهاد می‌کند، با ده‌ها سوال غیر‌متعارف روبرو شویم. اما روی همرفته باتوجه به […]