اختر شمال
چاپ تک | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ تک

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ تک

تمام راه‌های پیشرفت بسته است

حسین محمدی مدیرعامل چاپ تک از شرکت در نمایشگاه راضی بود و اظهار کرد: غرفه ما علی رغم شلوغ بودن فروشی نداشت چرا که در اصل کار نمایشگاه معرفی است نه فروش و ما صرفا برای کسب تجربه شرکت کردیم. وی همچنین افزود: من از دید فروش به نمایشگاه نگاه نمی‌کنم و به ‌نظرم کسی […]