اختر شمال
چاپ و طراحي | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ و طراحي

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ و طراحي

چاپ و طراحي خلاق؛ در صنايع دستي

بين کالاهايي که مي‌تواند به‌عنوان هديه استفاده شود، تاکنون دو کالا بازار خود را مديون چاپ و طراحي خواهند يافت: شکلات به‌عنوان هديه به اين موقعيت تاحدودي نائل شده است، اما صنايع دستي هنوز در ابتداي راه است. توسعه بازار آن نيازمند بسته‌بندي مناسب است و بسته‌بندي آن آميزه‌اي از هنر طراحي و صنعت چاپ […]