اختر شمال
چاپ ژاپن | ماهنامه صنعت چاپ
سه شنبه ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ ژاپن

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ ژاپن

۵S ، نظام آراستگي سازمان به روش ژاپني

نظم، ترتيب و ايمني از مهم‌ترين پارامترهاي دستيابي به موفقيت در سازمان‌هاست. نقش نظم و ترتيب به‌گونه‌اي است که در تمامي مدل‌ها و استانداردهاي مديريتي و تعالي سازماني، مدنظر قرار گرفته است. بدين منظور و با توجه به منافع ايجاد انضباط و نظم، سازمان‌هاي سرآمد اقدامات جدي و موثري در اين رابطه به انجام رسانيده‌اند. […]