اختر شمال
چاپ کتاب | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags چاپ کتاب

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: چاپ کتاب

بررسی آمارهای نشر در ده ماهه ۱۳۹۸

تهران، قلب چاپ کتاب در ایران است بررسی آمارهای خانه کتاب طی دوره فرودین تا پایان دی ماه حاوی اطلاعاتی برای علاقمندان به حوزه نشر است. براساس این آمار طی ده ماهه سال جاری، تعداد ۷۹۱۴۳ عنوان کتاب در کل کشور به چاپ رسیده است. از این تعداد ۶۱۲۹۵ عنوان در تهران و ۱۷۸۴۸ عنوان […]