اختر شمال
کارشناسان اقتصادی | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کارشناسان اقتصادی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کارشناسان اقتصادی

راهکارهاي برون رفت از بحران

زمان زيادي تا برگزاري نمايشگاه چاپ ديجيتال باقي نمانده است. اين روزها چاپ ديجيتال و معضلاتي که پيش‌روي اين بخش از صنعت چاپ قرار دارد در بين اهالي اين صنعت مطرح شده و به انحا گوناگون منطبق با اقتضائات و نيازهايي عنوان مي‌شود. امسال اما شرايط حاکم بر چاپ ديجيتال کشور فاصله معناداري با سال‌هاي […]