اختر شمال
کارشناس چاپ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کارشناس چاپ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کارشناس چاپ

در اينترپک و مت پک امسال چه گذشت؟

به گفته محمود پيشعلي مدير چاپ فرارنگ آريا، که پس از بازديد از اين نمايشگاه با گزارشگر ما گفتگو کرده است: نگاهي به آمار نمايشگاه اينترپک نشان مي‌دهد جايگاه آينده آن در روند تجارت صنعت چاپ و بسته‌بندي چگونه خواهد بود. ۲۸۶۵ شرکت در اين نمايشگاه حضور يافتند و از ۱۷۰۵۰۰ نفر بازديدکنندگان ۷۴ درصد […]