اختر شمال
کارگروه | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags کارگروه

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کارگروه

گزارش اولين جلسه کارگروه ليبل در سال ۹۶

در دومين هفته تيرماه، کارگروه ليبل اولين جلسه دوره‌اي خود را با حضور بابک عابديني رييس اتحاديه صادرکنندگان صنعت‌چاپ و محمد مبيني خزانه‌دار اين اتحاديه و همچنين حسين دارابي، علي‌اصغر کياني و امين کاووسي به‌عنوان اعضاي دايم کارگروه برگزار کرد. به گزارش خبرنگار«صنعت‌چاپ» بخش نخست اين جلسه به تعيين خط‌مشي کارگروه و اعضاي آن و […]