اختر شمال
کاغذ باطله | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کاغذ باطله

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کاغذ باطله

وظيفه‌اي به نام مديريت کاغذ باطله

هيچ چاپخانه‌اي به درآمد حاصل از فروش کاغذهاي باطله چاپخانه اهميت نمي‌دهد، با وجود آنکه حجم اين کاغذ کم نيست. بديهي است مديران ادارات و مدارس نيز به اين موضوع چندان اهميتي ندهند. اما غير از هزينه يا درآمد توليد و فروش کاغذ باطله، حجم کلي آنها و تاثيرش بر محيط زيست و اقتصاد ملي […]