اختر شمال
کتابفروشی | ماهنامه صنعت چاپ
چهارشنبه ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کتابفروشی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کتابفروشی

حصر کتابفروشي‌ها در دل پايتخت

اينجا، در اين خيابان پررفت و آمد از هر چيزي خبر هست جز کتاب. از دستفروش و عروسک‌فروش و خطاط بگيريد تا فروشنده کتاب‌هاي قاچاق و دست دوم. راسته کتابفروشي‌هاي خيابان انقلاب که در گذشته‌اي نه چندان دور يکي از فرهنگي‌ترين منطقه‌هاي شهر تهران محسوب مي‌شد، اين روزها در مجموعه‌اي از فعاليت‌هاي غيرفرهنگي محصور شده […]