اختر شمال
کی غیرقانونی | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags کی غیرقانونی

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: کی غیرقانونی

دزدان فرهنگ

کپي غيرقانوني کتاب معضلي جدي در کشور به شمار مي‌آيد که در طول ساليان مختلف همواره ذهن دست اندرکاران حوزه نشر را مشغول کرده است، دغدغه‌اي جدي که به دليل نقص قوانين در کشور، همچنين نبود زيرساخت‌هاي فرهنگي هيچ‌گاه به طور جدي به آن پرداخته نشده است. مي‌توان گفت که چاپ و تکثير غيرقانوني کتاب‌هاي […]