اختر شمال
گوتنبرگ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags گوتنبرگ

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: گوتنبرگ

چاپ؛ پيش از گوتنبرگ

استنساخ اجباري توسط نوجوانان راهب و ره‌جويان جوان علم و سپس راه‌هايي براي کپي کردن متون بدون زحمت فراوان نسخه‌برداري. داستان تکثير متن قبل از اختراع ماشين چاپ با حروف سربي به همين‌سادگي است. چاپ به معناي نسخه‌سازي و کليشه‌پردازي را مي‌توان سرگذشت دوران پيشا‌چاپ به حساب آورد. داستاني که به ما نشان مي‌دهد اختراع […]