اختر شمال
گوگل | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags گوگل

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: گوگل

موفقيت سازمان در مسير گوگل

در هر دقيقه در فضاي اينترنت چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟ چند سرچ در جستجوي گوگل انجام مي‌شود؟ پاسخ در سال گذشته ميلادي ۴/۲ ميليون سرچ در هر دقيقه بود اما امسال از ۵/۳ ميليون سرچ نيز بيشتر شده است. مطمئنا با گسترش روزافزون نفوذ اينترنت و دسترسي افراد بيشتري به آن، اين ارقام تقويت نيز […]