اختر شمال
۲۰ سال | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳
Home Tags 20 سال

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: 20 سال

مسيرهاي عقلاني افزايش بهره‌وري نيروي کار

هدر رفت آب در ژاپن ۱۰ درصد است درحالي‌که در ايران ۳۲ درصد است، ميانگين عمر مفيد ساختمان‌هاي ما ۲۰ سال است‎ درحالي‌که در کشورهاي اروپايي بين ۹۰ تا ۱۰۰ سال است. ميزان مصرف انرژي در کشور ما در مقايسه با استانداردهاي جهاني به‌اندازه يک کشور با ۸۵۰ ميليون نفر جمعيت است و ما براي […]