اختر شمال
Arconvert | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Arconvert

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Arconvert

چهار عامل هدایت کننده در بازار بسته‌بندی محصولات آرایشی بهداشتی

منبع: نشریه :Labels&Labeling گروه پژوهش لیبل‌های محصولات آریشی و بهداشتی با چالش‌های سختی رو به رو هستند. آن‌ها باید طبق قوانین و مقررات استاندارد تولید شوند، اندازه و شکل آن‌ها باید بااندازه‌ها و ابعاد گوناگون و متنوع محصولات سازگار باشد و در نهایت اینکه باید بتواند مخاطب را برای خرید محصول متقاعد کنند. حالا بیایید […]