اختر شمال
Finat | ماهنامه صنعت چاپ
شنبه ۳۰ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Finat

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Finat

تاثیر کرونا بر نرخ رشد لیبل های اروپایی

گروه پژوهش انجمن لیبل اروپا (ELF) که هرساله توسط اتحادیه لیبل‌های پشت چسبدار اروپا (Finat) برگزار می‌شود، امسال بر مهم‌ترین ترندهای حاکم بر صنعت لیبل در میان تولیدکنندگان سرتاسر اروپا و تاثیرات کرونا بر بازار این کشورها تمرکز کرده است. اندی توماس ایمانز گزارش می‌دهد. مدیر عامل فینات در گزارش خود درباره وضعیت لیبل‌های پشت […]