اختر شمال
Heidi Tolliver Walker | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Heidi Tolliver Walker

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Heidi Tolliver Walker

نشانی چاپخانه شما در این اقلیم مجازی کجاست؟

متاورس؛ زمین بازی جدید صنعت چاپ نویسنده: Heidi Tolliver Walker گروه پژوهش متاورس(metaverse) چیست؟ چرا در حال حاضر برای صنعت ما اهمیت پیدا کرده است؟ حالا که متاورس کاربردهای واقعی برای چاپخانه‌های کوچک و آژانس‌های تبلیغاتی پیدا کرده است، وقت آن رسیده که آن را در کانون توجه خود قرار دهیم. آیا این تصور من […]