اختر شمال
Iran-print-445، خودکفایی-سعید عبادی-ساختارجدید خودکفایی-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، خودکفایی-سعید عبادی-ساختارجدید خودکفایی-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، خودکفایی-سعید عبادی-ساختارجدید خودکفایی-صنعت-چاپ-445

خودکفایی راه را برای سازندگان داخلی صنعت چاپ باز کرد

تولد خودکفایی مؤسسه هماهنگی و خودکفایی صنعت چاپ با توجه به جو حاکم بر جامعه و تحقق شعار خودکفایی در تمامی زمینه‌ها و قطع نیازمندی صنعت چاپ به قطعات و ملزومات خارجی تأسیس شد. به همت زنده یاد حسین شیرزاد و چند تن از فعالان، متخصصان و صاحبنظران این صنعت در سال ۱۳۶۶ تأسیس شد. […]