اختر شمال
Iran-print-445، دروپای دیجیتال-نمایشگاه شرکت هانکلر جدیدترین قابلیت‌های سیستم تولیدی- سوئیس- جوهرافشان-فوریه-هانکلر-دوسالانه- ک، ب، آ- کوئینگ‌اند بائر-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، دروپای دیجیتال-نمایشگاه شرکت هانکلر جدیدترین قابلیت‌های سیستم تولیدی- سوئیس- جوهرافشان-فوریه-هانکلر-دوسالانه- ک، ب، آ- کوئینگ‌اند بائر-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، دروپای دیجیتال-نمایشگاه شرکت هانکلر جدیدترین قابلیت‌های سیستم تولیدی- سوئیس- جوهرافشان-فوریه-هانکلر-دوسالانه- ک، ب، آ- کوئینگ‌اند بائر-صنعت-چاپ-445

نمایشگاه روزهای نوآوری هانکلر در ماه فوریه برگزار می‌شود

نمایشگاه دو سالانه روزهای نوآوری هانکلر(Hunkeler Innova Tiondays) با تمرکز بر چاپ دیجیتال و همگرایی کامل در چرخه چاپ در ماه فوریه در شهر لوزرن سوئیس برگزار می‌شود. این نمایشگاه که در ابتدا به ابتکار هانکلر از تولید کنندگان عمده تجهیزات تکمیلی برای چاپ دیجیتال و شرکت تولیدکنندگان سیستم‌های چاپ دیجیتال برگزار شد، اکنون به […]