اختر شمال
Iran-print-445، سیدمحسن گلدانساز-افست-پاکسازی آلاینده‌ها-رمزگشایی از کانال زیرزمینی-امیرمحمدی- چاپ محیط‌زصستی-اقدامات محیط زیستی-مدیریت سبز- اصلاح سیستم فاضلاب صنعتی-صنعت سبز-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، سیدمحسن گلدانساز-افست-پاکسازی آلاینده‌ها-رمزگشایی از کانال زیرزمینی-امیرمحمدی- چاپ محیط‌زصستی-اقدامات محیط زیستی-مدیریت سبز- اصلاح سیستم فاضلاب صنعتی-صنعت سبز-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، سیدمحسن گلدانساز-افست-پاکسازی آلاینده‌ها-رمزگشایی از کانال زیرزمینی-امیرمحمدی- چاپ محیط‌زصستی-اقدامات محیط زیستی-مدیریت سبز- اصلاح سیستم فاضلاب صنعتی-صنعت سبز-صنعت-چاپ-445

استقرار مدیریت سبز در شرکت افست

به روایت مدیر عامل و مسئولان امور فنی مهندسی شرکت افست از اصلاح سیستم فاضلاب صنعتی و بهداشتی این شرکت گوش می‌سپاریم. کاری بزرگ که پایان خوش آن با گرفتن گواهینامه صنعت سبز برای شرکت افست رقم می‌خورد.   پاکسازی آلاینده‌ها و مدیریت پساب سید محسن گلدانساز، مدیرعامل شرکت افست، کار سترگ پاکسازی رسوب فاضلاب […]