اختر شمال
Iran-print-445، عملیات تکمیلی Cast & cure- روشی جدید برای عملیات تکمیلیC2- اسکندر جهانبانی-کوتینگ-فیلم-یووی-برج چاپ-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، عملیات تکمیلی Cast & cure- روشی جدید برای عملیات تکمیلیC2- اسکندر جهانبانی-کوتینگ-فیلم-یووی-برج چاپ-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، عملیات تکمیلی Cast & cure- روشی جدید برای عملیات تکمیلیC2- اسکندر جهانبانی-کوتینگ-فیلم-یووی-برج چاپ-صنعت-چاپ-445

با ورنی‌زنی C2 به کار چاپی جلوه‌ هولوگرافیک ببخشید

Cast &          C2 به معنای دو حرف C اول کلمات Cast & Cure است. Cure جلوه‌های ویژۀ کارهای چاپی امروزه دیگر کار لوکس و تجملی به شمار نمی‌آیند. ارایه کارهایی همراه با جلوه‌های مختلف هولوگرافیک، یا درخشان و جذاب، موقعیت‌های فراوانی برای جاپکاران و صاحبان برند به وجود می‌آورد. یکی از روش‌های افزودن جلوه‌های ویژه […]