اختر شمال
Iran-print-445، ماشین نو- TMC-ارز نیمایی- آینده بازار ماشین‌آلات و مواد مصرفی- عمادالدین دیلمی- واردات ماشین چاپ-ماشین چینی-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، ماشین نو- TMC-ارز نیمایی- آینده بازار ماشین‌آلات و مواد مصرفی- عمادالدین دیلمی- واردات ماشین چاپ-ماشین چینی-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، ماشین نو- TMC-ارز نیمایی- آینده بازار ماشین‌آلات و مواد مصرفی- عمادالدین دیلمی- واردات ماشین چاپ-ماشین چینی-صنعت-چاپ-445

نمایندگی‌ها این روزها را چگونه می‌گذرانند؟

۹ ماه از التهاب بازار ارز می‌گذرد و به نظر می‌رسد ‏گوی شتابان افزایش نرخ ارز، تقریبا باز ایستاده است. این موضوع فرصتی در اختیار می‌گذارد تا با دقت بیشتری مسائل تاثیرگذار و تاثیرپذیر آن را، به ویژه در عرصه واردات، بررسی کنیم. خاصه در صنعت چاپ و بسته‌بندی که وابستگی قابل‌توجهی به واردات دارد […]