اختر شمال
Iran-print-445، محمود پیشعلی-مدیرچاپخانه فرارنگ آریا-انتقاد از اترک-صنعت-چاپ-۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، محمود پیشعلی-مدیرچاپخانه فرارنگ آریا-انتقاد از اترک-صنعت-چاپ-445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، محمود پیشعلی-مدیرچاپخانه فرارنگ آریا-انتقاد از اترک-صنعت-چاپ-445

محمود پیشعلی، مدیر چاپخانه فرارنگ آریا: در مورد کیفیت مقوای پشت طوسی فکر نمی‌کنم خود کارخانه اترک هم ادعای زیادی داشته باشد، چون بارها از سوی چاپخانه‌داران انتقادات و اشکالات مقوا مستقیماً با آن‌ها در میان گذاشته شده است. به نظرم مشکل اصلی جای دیگری است و آن بی‌نتیجه بودن طرح مشکلات و پاسخ نگرفتن […]