اختر شمال
Iran-print-445، چاپ دیجیتال-نصب ماشین رول کُمرشیال ۸ رنگ- سید محمد موسوی کیانی- رمضان ملک‌دادی- اتوماسیون پیرشفته- کتاب‌های درسی- کتب درسی- چاپخانه کتاب‌های درسی-صنعت- چاپ ۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، چاپ دیجیتال-نصب ماشین رول کُمرشیال 8 رنگ- سید محمد موسوی کیانی- رمضان ملک‌دادی- اتوماسیون پیرشفته- کتاب‌های درسی- کتب درسی- چاپخانه کتاب‌های درسی-صنعت- چاپ 445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، چاپ دیجیتال-نصب ماشین رول کُمرشیال 8 رنگ- سید محمد موسوی کیانی- رمضان ملک‌دادی- اتوماسیون پیرشفته- کتاب‌های درسی- کتب درسی- چاپخانه کتاب‌های درسی-صنعت- چاپ 445

نصب ماشین رول کُمرشیال هشت‌رنگ در شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

  چند روزی است که شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، با گذر از هفت خوان تأمین ارز نیمایی، ماشین جدید افست رول خود را پس از دو ماه توقف در گمرک، ترخیص کرده و اینک در سالن جدیدی که برای آن ساخته شده، در حال نصب است. سید محمد موسوی کیانی، مدیرعامل شرکت […]