اختر شمال
Iran-print-445، چاپ دیجیتال پارچه-بخن صنعت نساجی بیدار شده-صنعت- چاپ ۴۴۵ | ماهنامه صنعت چاپ
دوشنبه ۱ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-445، چاپ دیجیتال پارچه-بخن صنعت نساجی بیدار شده-صنعت- چاپ 445

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-445، چاپ دیجیتال پارچه-بخن صنعت نساجی بیدار شده-صنعت- چاپ 445

بخت صنعت نساجی بیدار شده است

تحریم‌ها و جهش نرخ ارز، برای هیچ صنعتی خیر نداشته باشد، برای نساجی ایران خیر و برکت داشته است. البته گرانی ارز به تنهایی کارساز نبوده، بیش از آن سیاست‌گذاری و محدودیت واردات پارچه و مبارزه جدی با قاچاق پارچه، بخت به خواب رفته صنعت نساجی را بیدار کرد. حالا کارخانه‌هایی که چندین سال رکورد […]