اختر شمال
Iran-print-446،تغییر مدل کسب و کار بزرگ سازنده ماشین چاپ-غول‌های افستا،صنعت-چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،تغییر مدل کسب و کار بزرگ سازنده ماشین چاپ-غول‌های افستا،صنعت-چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،تغییر مدل کسب و کار بزرگ سازنده ماشین چاپ-غول‌های افستا،صنعت-چاپ-446

تغییر مدل کسب و کار بزرگ سازنده ماشین چاپ

ماشین‌آلات افست، خلاقیت سازندگان بزرگ را به چالش کشیده است. تردیدی نیست که تقاضا برای ماشین‌آلات افست ورقی و رول تا حد زیادی کاهش یافته است. شرکت ک. ب. ا این کاهش را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرده است. همین واقعیت باعث شده سازندگان بزرگ ماشین‌آلات چاپ افست به فکر ورود به عرصه‌های جدیدتر […]