اختر شمال
Iran-print-446،درخواست بدهید پیگیرتخفیف مالیاتی‌تان هستیم-هر جا که بتوانیم از چاپخانه حمایت می‌کنیم -صنعت-چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،درخواست بدهید پیگیرتخفیف مالیاتی‌تان هستیم-هر جا که بتوانیم از چاپخانه حمایت می‌کنیم -صنعت-چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،درخواست بدهید پیگیرتخفیف مالیاتی‌تان هستیم-هر جا که بتوانیم از چاپخانه حمایت می‌کنیم -صنعت-چاپ-446

درخواست بدهید، پیگیر تخفیف مالیاتی‌تان هستیم

در ادامه گفت‌وگوها و بررسی جوانب موضوع تعطیلی چاپخانه‌ها و مشکل مالیاتی آنها به دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد می‌رویم. مهرزاد دانش مدیر کل این دفتر به پرسش‌های ما در این باره پاسخ می دهد که در خلال آن موضوعات دیگری مرتبط با عملکرد دفتر امور چاپ مطرح می‌شود. از جمله در بخش […]