اختر شمال
Iran-print-446،زنجیر تولیدکنندگان فیلم، به پای چاپکاران لفاف،گروه گزارش،صنعت-چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،زنجیر تولیدکنندگان فیلم، به پای چاپکاران لفاف،گروه گزارش،صنعت-چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،زنجیر تولیدکنندگان فیلم، به پای چاپکاران لفاف،گروه گزارش،صنعت-چاپ-446

زنجیر تولیدکنندگان فیلم، به پای چاپکاران لفاف

در دو دهه اخیر صنعت چاپ ایران که صنعت پایین دست تولید فیلم است، BOPP را به قیمت جهانی به اضافه میزان تعرفه‌ای که بر آن وضع می‌شود تأمین کرده است. پیش از بررسی دلیل بالا بودن این قیمت اجازه دهید تفاوت دو برهه زمانی در حوزه تولید فیلم و ضرورت تفاوت در سیاست گذاری […]