اختر شمال
Iran-print-446،مقررات محیط زیستی در کالیفرنیا و مواد مصرفی چاپخانه‌ها-صنعت-چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،مقررات محیط زیستی در کالیفرنیا و مواد مصرفی چاپخانه‌ها-صنعت-چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،مقررات محیط زیستی در کالیفرنیا و مواد مصرفی چاپخانه‌ها-صنعت-چاپ-446

مقررات محیط زیستی در کالیفرنیا و مواد مصرفی چاپخانه‌ها

نظارت بر پسماند حرفه‌هایی با مواد شیمیایی سرو کار دارند، کمترین کاری است که سازمان‌های محیط زیست و بخش سلامت به طور قانونی بر آن‌ها اعمال می‌کنند. اما تأمین شرایط مناسب از این نظر کاری نیست که تنها از چاپخانه‌ها انتظار داشته باشیم. در واقع مقدم بر آن‌ها این کارخانه‌ها مرکب‌ساز و تولیدکنندگان مواد شیمیایی […]