اختر شمال
Iran-print-446،واحدهای کوچک ناگزیر به ادغام هستند-اسکندر خمسه پور-صنعت-چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،واحدهای کوچک ناگزیر به ادغام هستند-اسکندر خمسه پور-صنعت-چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،واحدهای کوچک ناگزیر به ادغام هستند-اسکندر خمسه پور-صنعت-چاپ-446

واحدهای کوچک ناگزیر به ادغام هستند

بی مقدمه بگویم؛ بسیاری از چاپخانه‌های کوچک و متوسط محکوم به نابودی‌اند. این روند و ضرورت تحقق آن را پیش از این در مصاحبه با ماهنامه صنعت چاپ مطرح کرده بودم این مسأله، امسال با شرایط به وجود آمده در اقتصاد و تجارت کشور بیشتر احساس می‌شود. اگر پارسال می‌شد با چاپخانه‌های کوچک امرار معاشی […]