اختر شمال
Iran-print-446،کاغذ کم است اما ماجرا بسیار دارد!، مهدی رمضانی-صنعت-چالپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446،کاغذ کم است اما ماجرا بسیار دارد!، مهدی رمضانی-صنعت-چالپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446،کاغذ کم است اما ماجرا بسیار دارد!، مهدی رمضانی-صنعت-چالپ-446

کاغذ کم است اما ماجرا بسیار دارد!

گذشت آن روزی که ورودی چاپخانه پر بود از پالت‌های کاغذ، بی هیچ احساس خطری از نبود جایگزین برای کاغذهای چاپ شده. همین چند ماه پیش کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد روزی برای یک پالت کاغذ با ارز مبادله ای باید از چند ماه قبل ثبت نام کرد و آنوقت منتظر ماند که آیا […]