اختر شمال
Iran-print-446، معاون وزیر پیگیر واردات زینک است- احمد ابوالحسنی-صنعت- چاپ-۴۴۶ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-446، معاون وزیر پیگیر واردات زینک است- احمد ابوالحسنی-صنعت- چاپ-446

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-446، معاون وزیر پیگیر واردات زینک است- احمد ابوالحسنی-صنعت- چاپ-446

معاون وزیر پیگیر واردات زینک است

ابوالحسنی: چرا وقتی صنعت چاپ تشنه زینک است، محموله‌ای بزرگ از آن ماه‌ها معطل ترخیص گمرکی باشد. احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه لیتوگرافان در گفت‌وگو با ماهنامه صنعت چاپ اظهار داشت: در اتحادیه لیتوگرافان جلسه‌ای با حضور هیئت‌مدیره این اتحادیه و آقای ابراهیمی معاونت اداره کل چاپ و نشر و همچنین واردکنندگان پلیت خانم جعفری و […]