اختر شمال
Iran-print-447،خیل جزایر کوچک و ساکنانی سیراب که تشنه یک نگاه‌اند-صنعت-چاپ-۴۴۷ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-447،خیل جزایر کوچک و ساکنانی سیراب که تشنه یک نگاه‌اند-صنعت-چاپ-447

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-447،خیل جزایر کوچک و ساکنانی سیراب که تشنه یک نگاه‌اند-صنعت-چاپ-447

خیل جزایر کوچک و ساکنانی سیراب که تشنه یک نگاه‌اند

مجال بی‌رحمانه اندک بود و واقعه سخت نا منتظر. چونانکه پلکی برهم‌نهی و دنیایی بر هم زده شود. چون آن آب که نفع حیات است و چون آن سیل که نفی حیات. آری در چشم به هم زدنی بیش نبود که همه آنچه بود و نبود در مقابل چشمان کودکان بی‌دفاع رخت بربست. چون گذر […]