اختر شمال
Iran-print-447،روز جهانی کارگر-به بهانه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر -صنعت-چاپ-۴۴۷ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-447،روز جهانی کارگر-به بهانه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر -صنعت-چاپ-447

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-447،روز جهانی کارگر-به بهانه 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر -صنعت-چاپ-447

به بهانه ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر

«حتی در سال‌های اول انقلاب که جامعه دستخوش آشوب‌های تحول انقلابی و جابه‌جایی قدرت بود و پس از تسخیر سفارت آمریکا و تهدیدهای این ابر قدرت و حتی حمله در طبس و سپس در جنگ تحمیلی و … مردم چنین اضطراب و نگرانی‌ای را درباره فردای خود تجربه نکردند و گرانی، چنین افسار گسیخته بر […]