اختر شمال
Iran-print-447،گزارش-وقتی رود کشکان راهش را به چاپخانه کج کرد-صنعت-چاپ-۴۴۷ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-447،گزارش-وقتی رود کشکان راهش را به چاپخانه کج کرد-صنعت-چاپ-447

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-447،گزارش-وقتی رود کشکان راهش را به چاپخانه کج کرد-صنعت-چاپ-447

وقتی رود کشکان راهش را به چاپخانه کج کرد

گفت و گو با مدیر چاپخانه‌ای که اسیر سیل پلدختر شد غرورش راه گریه را سد کرده اما کشکانِ چشمانش سر باز ایستادن ندارد(کشکان رودی است که از پلدختر رد می‌شود. در سیل طغیان کرده و خرابی‌های بسیار به بار آورده). سیل از دو چشمه‌اش می‌خروشد و بر گونه‌های آخته فرو می‌غلتد.. من این را […]