اختر شمال
Iran-print-447، گزارش و آمار-نیمی از واردات پاییزی محصولات چاپی در دست تُرک‌ها-صنعت-چاپ-۴۴۷ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-447، گزارش و آمار-نیمی از واردات پاییزی محصولات چاپی در دست تُرک‌ها-صنعت-چاپ-447

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-447، گزارش و آمار-نیمی از واردات پاییزی محصولات چاپی در دست تُرک‌ها-صنعت-چاپ-447

نیمی از واردات پاییزی محصولات چاپی در دست تُرک‌ها

در چند سال گذشته نمودارهای متعدد واردات محصولات چاپی که در مجله صنعت چاپ منتشرشده، رفتارهای جالبی از خود نشان داده است. رفتاری که به‌طور خاص در ایران، تا حدودی ناشی از رویدادهای بیرونی صنعت چاپ است. در گستره رویدادهای داخلی، از وضع تعرفه‌های گمرکی و تغییر در میزان عوارض واردات محصولات مختلف گرفته تا […]