اختر شمال
Iran-print-448،لاله زار، چاپ فاروس و سینماتوگراف -صنعت-چاپ-۴۴۸ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-448،لاله زار، چاپ فاروس و سینماتوگراف -صنعت-چاپ-448

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-448،لاله زار، چاپ فاروس و سینماتوگراف -صنعت-چاپ-448

لاله زار، چاپ فاروس و سینماتوگراف

ناصرالدین‌شاه، پس از سفر به فرنگ و استقبالی که از او در خیابان شانزه‌لیزه شده بود، درصدد تشکیل شانزه‌لیزه‌ای در پایتخت برآمد، و خیابان لاله‌زار در باغ لاله‌زار احداث شد. در اندک مدتی در قسمت شرقی خیابان پارکی مصفا، و در قسمت غربی آن مغازه‌های لوکس و خانه‌های درباریان و خارجی‌های مقیم پایتخت ساخته شد؛ […]