اختر شمال
Iran-print-449- روز ملی صنعت چاپ- ۷۷ نشست هم اندیشی در ۷ مرکز علمی و تخصصی- ۱۱ شهریور- صنعت-چاپ-۱۴۹ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-449- روز ملی صنعت چاپ- 77 نشست هم اندیشی در 7 مرکز علمی و تخصصی- 11 شهریور- صنعت-چاپ-149

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-449- روز ملی صنعت چاپ- 77 نشست هم اندیشی در 7 مرکز علمی و تخصصی- 11 شهریور- صنعت-چاپ-149

انجمن فناوری چاپ ایران به مناسبت روز ملی صنعت چاپ برگزار کرد

انجمن علمی فناوری چاپ ایران به مناسبت ۱۱ شهریور «روز ملی صنعت چاپ» برنامه متنوعی با حضور کارشناسان و متخصصان رشته‌های مختلف در چند مرکز علمی و تخصصی برگزار کرد.. محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی فناوری چاپ ایران در گفتگو با ماهنامه صنعت چاپ درباره سلسله نشست‌های هم‌اندیشی تخصصی علوم و فناوری چاپ انجمن علمی […]