اختر شمال
Iran-print-449- مدیرعامل گروه صنعتی ترام خبرداد- نصب ماشین چاپی منحصربه فرد در ترام چاپ اصفهان- صنعت-چاپ-۴۴۹ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-449- مدیرعامل گروه صنعتی ترام خبرداد- نصب ماشین چاپی منحصربه فرد در ترام چاپ اصفهان- صنعت-چاپ-449

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-449- مدیرعامل گروه صنعتی ترام خبرداد- نصب ماشین چاپی منحصربه فرد در ترام چاپ اصفهان- صنعت-چاپ-449

مدیرعامل گروه صنعتی ترام خبر داد:

یکی از پیشرفته‌ترین ماشین‌های افست ورقی با ترکیب‌بندی ۱۲ برج (۸ رنگ چاپ و چهار برج تکمیلی) در سایت جدید گروه صنعتی ترام در اصفهان در حال نصب است. به گفته علیرضا احمدی مدیر گروه صنعتی ترام، این ماشین طبق اظهار نظر سازنده آن (شرکت KOENIG & BAUER) خاص‌ترین ماشینی است که تا به حال […]