اختر شمال
Iran-print-449-نصب ماشین یورومن در شرکت افست- تضمین کیفیت و سرعت تولید کتابهای درسی-فناوری جدید با ماشین یورومن-رأفت بشای و داوود شایسته خصلت پای ماشین یورومن-کاغذ و مرکب-صنعت-چاپ-۴۴۹ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-449-نصب ماشین یورومن در شرکت افست- تضمین کیفیت و سرعت تولید کتابهای درسی-فناوری جدید با ماشین یورومن-رأفت بشای و داوود شایسته خصلت پای ماشین یورومن-کاغذ و مرکب-صنعت-چاپ-449

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-449-نصب ماشین یورومن در شرکت افست- تضمین کیفیت و سرعت تولید کتابهای درسی-فناوری جدید با ماشین یورومن-رأفت بشای و داوود شایسته خصلت پای ماشین یورومن-کاغذ و مرکب-صنعت-چاپ-449

نصب ماشین چاپ یورومن در شرکت افست

همزمان با تکمیل نصب ماشین چاپ جدید رول یورومن در شرکت افست و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، سری به این شرکت می‌زنیم تا در جریان این توان افزایی قرار گیریم. ابتدا هدف شرکت از خرید این ماشین جدید و برنامه‌های افست را از محسن گلدانساز مدیر عامل شرکت افست جویا می‌‌شویم و می‌شنویم: […]