اختر شمال
Iran-print-449- وعده چاپخانه دولتی- تحویل ۹ میلیون بدنه کارت ملی تا پایان سال-صنعت- چاپ-۴۴۹ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-449- وعده چاپخانه دولتی- تحویل 9 میلیون بدنه کارت ملی تا پایان سال-صنعت- چاپ-449

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-449- وعده چاپخانه دولتی- تحویل 9 میلیون بدنه کارت ملی تا پایان سال-صنعت- چاپ-449

چاپخانه دولتی وعده داد:

سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت چاپخانه دولتی که متولی تولید بدنه کارت ملی هوشمند است، تاکنون ۱۵۰ هزار کارت تولید کرده و تحویل سازمان ثبت و احوال داده است. وی همچنین در گفت و گو با ایسنا از وعده چاپخانه دولتی برای تحویل ۹ میلیون بدنه کارت تا پایان سال ۹۸ خبر […]