اختر شمال
Iran-print-450- همه مشکلات ناشی ا تحریم ها نیست – چاپخانه داران انسجام ندارن- صنعت-چاپ-۴۵۰ | ماهنامه صنعت چاپ
پنجشنبه ۴ مرداد, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-450- همه مشکلات ناشی ا تحریم ها نیست – چاپخانه داران انسجام ندارن- صنعت-چاپ-450

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-450- همه مشکلات ناشی ا تحریم ها نیست – چاپخانه داران انسجام ندارن- صنعت-چاپ-450

همه مشکلات ناشي از تحريم‌ها نيست

حسین احمدی مدیر چاپخانه صنوبر چاپخانه ها روزهای دشواری را می گذارنند، نه از این رو که حجم سفارشات آنها کم شده است، بلکه ساختار چاپخانه‌داری در کشور ما به گونه‌ای شکل گرفته که تاب این مشکلات را ندارند و ضعف ساختارها و نهادهای صنفی، موجب می شود،چاپخانه ها به جای هماهنگی و تدبیر، به […]