اختر شمال
Iran-print-452- اشتیاق در لیبل اکسپو نومیدی در بانک-آمار لیبل اکسپو-صنعت-چاپ-۴۵۲ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-452- اشتیاق در لیبل اکسپو نومیدی در بانک-آمار لیبل اکسپو-صنعت-چاپ-452

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-452- اشتیاق در لیبل اکسپو نومیدی در بانک-آمار لیبل اکسپو-صنعت-چاپ-452

اشتیاق در لیبل اکسپو نومیدی در بانک

نمایشگاه لیبل اکسپو که از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۹ در بروکسل بلژیک برگزار شد، به مثابه نوعی دماسنج صنعت لیبل و شاید بتوان گفت صنعت چاپ ایران هم بود. حضور نسبتاً پر تعداد چاپکاران ایرانی قابل تأمل است. چه آن‌ها که در کار لیبل بودند و چه بعضی چاپخانه‌داران افستی که طرح توسعه چاپخانه‌ […]