اختر شمال
Iran-print-452-حسین احمدی-مدیرعامل چاپخانه مادرول-بانکها کمک نمی‌کنند-چاپخانه‌ها منابع ندارند-صنعت-چاپ-۴۵۲ | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۲۴ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-452-حسین احمدی-مدیرعامل چاپخانه مادرول-بانکها کمک نمی‌کنند-چاپخانه‌ها منابع ندارند-صنعت-چاپ-452

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-452-حسین احمدی-مدیرعامل چاپخانه مادرول-بانکها کمک نمی‌کنند-چاپخانه‌ها منابع ندارند-صنعت-چاپ-452

بانک‌ها کمک نمی‌کنند، چاپخانه‌ها منابع ندارند

حسین احمدی، مدیرعامل چاپخانه مادرول طی ده دوره اخیر نمایشگاه لیبل اکسپو، من از بازدیدکنندگان علاقمند و جستجوگر آن بوده‌ام و به عنوان کسی که کسب و کار خود را به صنعت لیبل اختصاص داده است، با کوله‌باری از حسرت برگشته‌ام. البته شناخت روندها و تازه‌ها و تجهیز چاپخانه‌ به برخی تجهیزات و اعمال روش‌ها […]