اختر شمال
Iran-print-480، دیدگاه، بیم و امیدهای سال نو؛ برجام، مهدی قدیری؛، | ماهنامه صنعت چاپ
یکشنبه ۳۱ تیر, ۱۴۰۳
Home Tags Iran-print-480، دیدگاه، بیم و امیدهای سال نو؛ برجام، مهدی قدیری؛،

👆 ورق بزنید 👆

برچسب: Iran-print-480، دیدگاه، بیم و امیدهای سال نو؛ برجام، مهدی قدیری؛،

بیم و امیدهای سال نو

بیم و امیدهای مذاکرات برجام، ظاهرا در آستانه سال نو دارد با یک توافق به پایان می‌رسد. خانواده چاپ و بسته‌بندی نسبت به این رویداد چه دیدگاهی دارند؟ در شماره گذشته با دیدگاه چند تن از مدیران این صنعت آشنا شدیم. این بار نیز نظر چند تن از اعضای خانواده بزرگ چاپ و بسته‌بندی در […]